• Müşteri memnuniyetini sağlamak için faaliyetlerimize önem vermek.

  • Müşterilerimize sağladığımız hizmet kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesini sağlamak.

  • Kanun ve Yönetmeliklerin emrettiği periyodlarda Müşterilerimizin yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmek.

  • Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi için gerekli görülen koşullarda bünyemizde görev alan elemanlarımızın eğitimleri konusunda çalışmalarda bulunmak.

  • Kalite politikamızın kavranması ve uygulanabilmesi için elemanlarımızı sürekli bilgilendirmek ve iyileştirme olgusunu benimsetmek ve güven konusunda müşteri memnuniyetini sağlamaktır.