a. ANALİZ: Şirketinize muhasebe sistemi kurmadan önce; şirketinizin işleyişini tanımaya yönelik bir analiz yaparız. Bu analiz sırasında; (CEO,Koordinatör, Sipariş, Satın Alma, Satış, Proje Ekibi, Üretim, Saha Sorumluları, Çalışanlar, Bilgisayar kullanıcıları, Yöneticiler, Sevkiyat, Depo… gibi) birimlerde çalışanlarla görüşme sağlarız.
b. EYLEM PLANI: Yaptığımız analiz sonucuna göre, bir eylem planı hazırlar ve bu planı kullanıcılar ile yöneticilere anlatarak, fikir birlikteliği sağlarız. Bunu sağladıktan sonra; şirketiniz için bir ‘muhasebe altyapısı’ kurarız. Bu noktada amaçladığımız; bilgi ve analiz için şirketinizdeki her birimin verilere ulaşmasını sağlamak ve veri bankası oluşturmaktır.
c. SİSTEM OLUŞTURMA VE EĞİTİM: Muhasebe altyapısıyla birlikte, aylık kar-zarar bütçeleme, finans, raporlama ve maliyet takibi sistemleri oluşturarak Muhasebe birimine bu alanda gerekli eğitimleri veririz. Bu eğitimlerden sonra sistem çalışır hale getirilir. Amacımız; firma çalışanlarının bu sistemi danışmanlık almadan devam ettirmeleridir.