ARAŞTIRMA MAKALESİ
TFRS 9’A GEÇİŞİN BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN
BANKALARIN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİLERİ
THE TRANSITION AFFECTS TO TFRS 9 ON STOCK PRICES OF
LISTED BANKS IN BORSA ISTANBUL

07 Eylül 2020, 14:49 / 2259 Okuma / 0 Yorum